Obyvatelé obce Chlístov u Nadějkova nedaleko Milevska ani místní chalupáři nechtějí na svém území motokrosovou trať.

Už v červnu se konala na Obecním úřadě v Nadějkově schůzka, která se týkala nelegálního motokrosu. Zúčastnili se jí provozovatelé trati a jejich přátelé, obyvatelé Chlístova (stálí i majitelé rekreačních objektů), většina zastupitelů obce Nadějkov a zástupci Motoklubu Milevsko a občanských sdružení Přátelé Chlístova, Jistebnická vrchovina a Zachovalý kraj.

Nejvíce dvacet motorek

Výsledkem debaty, ve které Přátelé Chlístova žádali konec provozu na trati, zatímco příznivci motokrosu jeho pokračování, byla dohoda o prozatimní provozní době na trati v úterý, čtvrtek a lichou sobotu od 13 do 18 hodin, v sudou sobotu bez provozu, nejvyšší počet motocyklů na trati dvacet.

Dohoda byla uzavřena proto, aby se zamezilo nekontrolovanému využívání pozemků pana Janoucha v Chlístově pro tréninky motokrosu, a jako základní předpoklad k dalšímu jednání. Obec Nadějkov chápe tuto dohodu jako ohlášení veřejné akce podle podmínek obecní vyhlášky.

I přes dohodu nadále platí, že trať v Chlístově je nelegální. Není zanesena v územním plánu, pozemek není vyjmut ze zemědělského půdního fondu, na úpravy trati není vydáno stavební povolení a stavební úřad v Jistebnici zahájil řízení na jejich odstranění.

Tyto problémy, stejně jako dodržování hygienických limitů v případě hluku, předmětem dohody mezi obcí a panem Janouchem nejsou.

Pan Josef Janouch podal na obec žádost o změnu územního plánu obce tak, aby pozemky, na kterých je provozován motokros, byly vyčleněny pro sportovní účely. K posuzování této žádosti mělo dojít na základě zkušeností s dodržováním obecně závazné vyhlášky a oné dohody o pravidlech.

Na měsíc červenec provozovatel trati podal ohlášení akcí, jak to vyžaduje vyhláška obce. Dohoda byla porušena jednou. V srpnu akce ohlášeny byly, i když formálně špatně. Nejméně jednou byl překročen počet jezdících motorek. V září akce ohlášeny nebyly vůbec, motorky jezdily o všech sobotách, a dokonce i v neděli.

V přírodním parku je po klidu

Motokrosová trať je na nejvyšší linii území, nedaleko Javorové skály. Slyšitelnost motocyklů je podle směru větru i 10 km. Území patří do přírodního parku Jistebnická vrchovina. Přírodní park je současný výraz pro dřívější Oblast klidu. O klidu se zde však nedá hovořit.

O motokrosu a o žádosti o změnu územního plánu – sportovní využití pozemků – jednalo 1. října zastupitelstvo obce. „Zastupitelé odhlasovali, že se změnou územního plánu nesouhlasí. Stavební úřad nařídil odstranění terénních úprav na motokrosové trati. Krajská hygienická stanice provedla opakované měření hluku. Tyto dva úřady mají plnou kompetenci,“ informoval Deník o závěrech jednání starosta Nadějkova Zdeněk Černý.