V zapůjčených učebnách na ZŠ Tomáše Šobra zahájili školní rok žáci ZŠ Svobodná. Za přispění rodičů byly všechny třídy na první školní den přichystány. „Teď už dokončujeme jen výzdobu společných prostor. To úsilí učitelů i rodičů v posledních prázdninových dnech bylo obrovské,“ říká Magda Šimonková, zástupkyně ředitelky školy.

První dny věnovali třídní učitelé hlavně seznamování dětí s novým prostředím a řešení praktických problémů.

„Děti si rozdělovaly nové skříňky v šatnách, musely si na ně koupit zámky, prohlédli jsme si společně celou školu, aby se tu aspoň trochu vyznaly,“ sdělil například třídní učitel druháčků Nikolas Petr.

Největším problémem hlavně pro nejmladší děti je přesun na oběd a do školní družiny. Jak školní kuchyně, tak třídy družin totiž zůstaly prozatím v provozu v bývalé budově na sídlišti M. Horákové. Stejně tak zde zatím zůstává i kancelář a ředitelna.

„Na obědy chodíme společně, ale je to složité, než se prvňáčci připraví, odemknou a zamknou skříňky, obují, přejdou na druhou školu, kde se znovu přezouvají, zabere nám to minimálně čtyřicet minut,“ vysvětluje jejich třídní Lenka Kiliánová.

Právě její třídu navštívila včera místostarostka Hana Rambousová, která nám sdělila: „Moc se mi u nich líbilo, ty děti jsou velmi bezprostřední, zdá se mi, že opravdu vyrůstají jako svobodné bytosti.“

Na dnešním zasedání budou zastupitelé města rozhodovat, zda zařadí řešení problematiky ZŠ Svobodná mezi rozpočtové priority města.