„Ve všech třech případech se jednalo o poruchy kompenzačních spojek na potrubí o průměru 400 milimetrů, které jsou umístěny na železničním mostě přes Otavu,“ informoval vedoucí oddělení strategického rozvoje MÚ v Písku Petr Matoušek.

Bez pitné vody zůstal celý levý břeh Otavy, včetně sídliště Portyč, průmyslové zóny a obce Čížová. K závadám naštěstí došlo o víkendu nebo těsně před ním, průmyslová zóna nebyla tolik zasažena. Zásluhou rychlého postupu ze strany VaKu byla závada opravena v poměrně krátkém čase. Obyvatelstvo bylo zatím zásobováno pitnou vodou z cisteren.

„Požádal jsem však provozovatele vodovodu o podrobný rozbor příčin havárií a především o návrh možností, jak propojit síť vodojemů na Hradišti a na Americe, aby levý břeh nebyl závislý jen na jedné síti. Chceme tak předejít možným sankcím ze strany firem v průmyslové zóně a nespokojenosti občanů v případě, že by se havárie opakovala,“ vysvětlil starosta Písku Miroslav Sládek.

S jedním z návrhů na propojení tlakových pásem se radní seznámí již na nejbližším zasedání. Vodohospodářský majetek města prochází periodickými revizemi a údržbou. Potrubí na železničním mostě, kde došlo k poruchám, je zaizolované a oplechované a jeho kontrola je podle vyjádření VaKu JČ složitá.