To se potvrdilo při poslední výstavě květin, zahradních doplňků, drobného zvířectva a ochrany přírody Čimelice 2007.

„Naším úkolem je označit parkoviště, aby byla přehledná. V tom spolupracujeme s dopravní a místní policií. Upravuje se i dopravní značení, včetně zákazů stání a značení na snížení rychlosti,“ uvedl starosta obce Josef Hrouda.

Přes všechna tato opatření byly Čimelice po dobu výstavy naprostoucpané a řidiči projíždějící obcí se museli obrnit trpělivostí při stání v dlouhých kolonách.

„Podobný problém mají v Českých Budějovicích při výstavách. Zatím se u nás doprava vyřešit jinak nedá,“ dodal starosta.
Podle jeho slov bylo v době konání výstavy parkovacích ploch dost. Objevovali se však živelně a bez povolení i na soukromých pozemcích. Sankcionovat to může obec však velmi těžko.

Naopak chce na příští rok vyzvat občany, kteří mají v úmyslu poskytnout své pozemky pro účely parkování, aby to řešili vespolupráci s obecním úřadem.


Obec zatěžovaná hlavním tahem silnice I.třídy č.4 z Prahy na jih Čech více pomůže až obchvat Čimelic, který bude součástí rychlostní komunikace R4. Při posledním jednání Sdružení jihočeských obcí na podporu R4 a D3 se podle slov Josefa Hroudy hovořilo o zahájení stavby v roce 2009.