Objekt byl během léta, po náhlém úmrtí druhého nájemce Josefa Samce, uzavřen. Vítězně z výběrového řízení, do kterého se přihlásily tři osoby, vyšel Petr Chval z Lišova. Nabídl nevyšší nájemné, pět tisíc korun ročně za pronájem nemovitosti a stejnou částku za pronájem zařízení.

Hlavní problém zde spočívá ve značně vysoké energetické náročnosti. Každý den, aniž by se budova využívala, stojí téměř pět tisíc korun.

„Počítalo se s tím, že město bude provoz dotovat. Kultura nevydělává nikde. Například v Lišově, odkud jsem a kde to znám, jde do kulturního domu z městského rozpočtu milion ročně. Zde veškeré náklady včetně revizí platí provozovatel. V tom je trošku zakopaný pes a do budoucna by se to mělo vyřešit,“ říká o způsobu financování Petr Chval.

„Pevně věřím, že určitá návratnost prostředků, které do kulturního domu musím vložit, existuje. Záleží však také na tom, jak se k tomu postaví obec a hlavně občané. Pro ně je kulturní dům určen a spoléhám, že budou akce navštěvovat. Třeba jen deset plesů do roka to nezachrání,“ přemítá Petr Chval.
Podle jeho představ by neměl dům sloužit výhradně místním lidem a hostům z okolí. Je zde kongresový sál s nejmodernějším technickým zázemím.

Využití pro sál

„Dům nabízí prostor pro různé akce velkých firem a ve městě je průmyslová zóna. Společnosti, které tam sídlí, zde mohou pořádat různá setkání, semináře, konference. Písek má ovšem v této souvislosti nevýhodu v tom, že jsou zde malé ubytovací kapacity. Věřím, že nějaký investor se o to postará,“ říká Chval.

„Diskotéky rozhodně na sále dělat nebudu. Na to je prostor příliš luxusní. V plánu je pouze discoples s tanečním centrem Z.I.P. Možná nějaké koncerty, jako například Divokej Bill, Sestry. To by ale byly pouze nárazové, doplňující akce,“ uvádí Per Chval. Hodlá také dodržet termíny akcí nasmlouvaných předchozím nájemcem. Jak říká, zatím také převzal jeho ceník, do doby, než sám situaci zhodnotí.

Na nejbližší dny plánuje Petr Chval otevření restaurace. Dobře si je vědom toho, že sem lidi může přilákat dobrá kuchyně. Jako novinku zde hodlá zavést službu na rozvážení jídel do domů. „V Lišově se nám to osvědčilo. Rozvozy kolikrát vydělávají i na provoz,“ dodává Petr Chval.