Sama je maminkou mentálně postižené dcerky a těmto dětem se dlouhodobě věnuje.

„Nikdo není výhradně nemocný či zdravý, zrovna tak jako nikdo není výhradně postižený nebo nepostižený. Takto jednostranně se nedá na mentální postižení pohlížet,“ pokračuje Jindřiška Trtková.

Podle jejích zkušeností se mluví vždy všeobecně jen o snížených intelektuálních schopnostech, ale ne o jiných rysech osobnosti, kterými tito lidé převyšují své okolí. Jako je mít rád, potřebu mít přátele a cítit se ve společnosti dobře, schopnost se umělecky vyjadřovat, být citlivý, bezelstný, vnímat věci kolem sebe tak, jak my pod vlivem dnešní rychlé a stresující doby již ani nejsme schopni. Často jsou lidé s touto diagnózou omezováni ani ne tak svým postižením, ale více okolním prostředím, ve kterém musí žít.

Centrum služeb HORIZONT se snaží vytvářet pro mentálně postižené takové podmínky, které ke svému plnohodnotnému životu potřebují.

"Respektujeme přitom osobnost těchto lidí, zohledňujeme jejich individualitu a právo na vlastní rozhodování a vlastní životní prostor,“ připomíná Jindřiška Trtková.

Komplex služeb

HORIZONT nabízí celý komplex služeb pro mentálně postižené. Činnosti jsou uspořádány tak, aby vycházely z organizace dne zdravého člověka, který z domova dochází do práce. Klienti využívají také běžné dopravní prostředky, navštěvují kulturní a sportovní zařízení, restaurace, jezdí k moři.

Dílny pracovní terapie v Písku a Protivíně navštěvuje dvaadvacet klientů. „Jsou to ti, kteří již ukončili školní docházku, ale nenacházejí uplatnění na trhu práce. Takže do práce chodí do našich dílen, kde se učí tkaní, vyšívání, batikování, práci s přírodními materiály i hlínou. Cílem těchto a dalších činností je, aby naši klienti neztratili nastartovaný životní rytmus. Pokud jsou sociálně a pracovně vyčleněni ze společnosti, může dojít až k úpadku osobnosti a snížení rozumové úrovně,“ uvádí Jindřiška Trtková.

HORIZONT poskytuje poradenskou činnost a metodickou pomoc rodině při péči o dítě s handicapem, zprostředkovává informace o právech a povinnostech, sestavuje individuální rehabilitační programy, poskytuje služby psychologa, chirofonetickou terapii a podle potřeby také osobní asistenci.
V nabídce HORIZONTU je i aktivačně vzdělávací program s možností výuky na počítači a v nově zřízeném výtvarném ateliéru si klienti rozvíjejí umělecké schopnosti a dovednosti. Každý člověk potřebuje být v něčem v životě úspěšný. A ve výtvarné oblasti, v obrazech, kterými se klienti prezentovali na výstavách v celé republice, přesvědčují, že úspěšní jsou.

V loňskému roce Horizont zpracoval návrh projektu „Samostatný – nezávislý“, na který získal grant ve výši 649 tisíc korun z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Tento projekt je rozložený do doby 18 měsíců a týká se sociální a pracovní rehabilitace.

„Do projektu se zapojuje vždy šest klientů, u kterých ověřujeme, co jsou schopni se naučit, jaké pracovní návyky si osvojí. Zjednodušeně řečeno získávají zde znalosti a dovednosti pro samostatný život vedoucí až k podporovanému zaměstnání a chráněnému bydlení,“ vysvětlila hlavní cíle projektu Jindřiška Trtková z Centra denních služeb HORIZONT.