Více než stovka dětí z 3. mateřské školy zahájí nový školní rok v objektu ZŠ T. G. Masaryka. Z jejich budovy v Pražské ulici je vyhnala plíseň, které prorostla na povrch zdí.

Na konci července zde voda při havárii rozvodu promáčela omítky místností sousedících s centrálním schodištěm. I když stěny bylychemicky ošetřeny a celý měsíc byly nasazeny elektrické sušáky, nepodařilo se prostory vysušit. Na povrch zdí prorostly černé kolonie plísní. Ty natolik ohrožují zdraví dětí, že bylo nutné mateřinku dočasně uzavřít.

„Děti rodičů, kteří si nemohou zabezpečit hlídání, umístíme provizorně do Masarykovy základní školy, kde budou mít zajištěné i stravování. Toto opatření bude trvat do doby, než v mateřské škole skončí sanační práce,“ vysvětlila vedoucí odboru školství městského úřadu Marie Cibulková.

Výuku na ZŠ T. G. Masaryka to nezkomplikuje. „Pro mateřskou školu jsme uvolnili blok školní družiny a tu jsme přestěhovali do jiných, sice menších, ale vyhovujících prostor. Děti z mateřinky u nás budou mít k dispozici jídelnu, tělocvičnu i další zařízení,“ ujistil včera ředitel ZŠ T. G. Masaryka Jiří Kothánek.