Několikametrová zvířata, bílá velryba akočka,se usídlí v Palackého sadech. Dvě originální plastiky, které navrhl Ateliér 2P, budou hlavní atrakcí dětskéhokoutku v této lokalitě. O jeho vznik se zasadilypředevším členky pracovní skupiny Za hřiště.

Skupina také vyzvala místní podnikatele a firmy, aby plastiky adoptovali, přispěli tak na jejich pořízení a zároveň získali zcela originální reklamu.
Prvním adoptivním rodičem se stala akciová společnost Kočí. Ta zaplatí145 tisíc korun zaosazení plastiky prolézací kočky se čtyřmi houpacími klubíčky.

„Investice do dětí a mladých lidí patří k tomu nejrozumnějšímu, co může každý z nás udělat. A to přesto, že návratnost takové investice se nepočítá v penězích,“ řeklpředseda představenstva a ředitel firmy Kočí a. s. Radek Kočí.

Počin firmy Kočí ocenila místostarostka Hana Rambousová a dále uvedla: „ Uvažujeme o instalaci dalších multifunkčních plastik pro děti.Apeluji na další podnikatele, aby následovali příkladu společnosti Kočí. Neníto jen zviditelněnífirmy, ale především to umožní nejmenším obyvatelům městahrát si na neotřelých a zároveň bezpečných prvcích.“

Plastiky v Palackého sadech budou dětem předány v sobotu 8. září odpolednev rámci celodenního zábavného programu Písek – město plné pohádek. (kol)