Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu patří k těm, kam přichází nejvíce občanů. Ne vždyjsou jejich žádosti oprávněné, ne vždy mají potřebné doklady a ještě než odejdou, slovně, ale i fyzickynapadajíměstské úředníky.

Poslední útok směřoval proti vedoucímu odboru Jiřímu Rybákovi. „Občan se dožadoval vyplacení peněz, neměl však potřebnédoklady.Když zjistil, že peníze nedostane, nejprve křičel a pak mne fyzicky napadl. Samozřejmě jsem se bránil. Muž po chvíli začal tvrdit, že jsem ho napadl já a z budovy utekl. Kolegyně zavolaly policii a já jsem potom podal trestní oznámení,“ uvedl Jiří Rybák.

Představitelé města se shodli na tom, že není možné, aby sižadatel dávky nebo příspěvky vynucoval jakýmkoliv nátlakem.Podobným incidentům je nutné předcházet.

„Pracovníci odboru musí volit takový přístup, ze kterého každý pochopí, žerozhodnutí není náhodným nebo svéhlavým postupem úředníka, ale že je předpisem, který je dán zákonem a že byl požadavekřádně přezkoumán. Na druhé straně je třeba také ukázat rozhodnost,“ zdůraznil starosta Miroslav Sládek.

Konfliktem je rozhořčena také místostarostka Hana Rambousová. „Prevencí by měla být větší předvídavost a ostražitost pracovníků odboru a u vyřizování žádostí rizikových klientů by měla na požádání asistovat městská policie,“ mínila místostarostkaRambousová.