Jeden z posledních projektů Střední průmyslové školy a VOŠ realizovaný v rámci grantu Jihočeského krajeje nazvaný aplikovaná robotika. Pro žáky třetích a následně pak čtvrtých ročníků představuje již v letošním školním roce obohacení výuky.

„Díky těmto financím z grantu mohla škola zajistit mimo jiné potřebný počet stavebnic, které umožní rozšíření praktických dovedností s moderními prvky robotizace a mechatroniky, založenými na využití metod umělé inteligence,“ uvedl Milan Janoušek ze Střední průmyslové školy a VOŠ.

Projekt podpoří samostatnou tvůrčí práci žáků v oblasti průmyslových robotů a jejich programování. Přispěje iv další studentské odborné činnosti, která zaznamenáváúspěchy.

Případní zájemci se s novým projektem mohou seznámit na webových stránkách školy.