Příspěvek může být žadatelům vyplacen z devátého ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem.

Pomozte dětem je dlouhodobá celonárodní sbírka zaměřená na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku.
Ne všem a v plné výši však bude moci být vyplacen příspěvek. Komise může rozdělit 1 590 960 korun, celková výše všech podaných žádostí však činí 4 950 597 korun. Odborná komise nyní posuzuje jednotlivé projekty a rozhoduje o výši finanční pomoci.

Z Písecka se v konečném výběru ocitly sociálně psychologické centrum Arkáda, Klub Krteček a občanské sdružení Švagr. Organizátorem projektu je Česká televize a generálním patrnerem je společnost Schneider Electric.