Chodci kolem fontány na rohu Budovcovy a Chelčického ulice musí být opatrnější. Důvodem jsou stavební práce a protlaky pod vozovkou pro uložení kabelů nízkého napětí.

„V návaznosti na tyto práce město počítá s vybudováním nového přechodu pro chodce v Budovcově ulici od lékárny U Orla k fontáně,“ připomněla tisková mluvčí MÚ Jindřiška Váverková. Půjde o zvláštní typ přechodu opatřený vysazenými chodníkovými plochami, jaký je již nyní v Tylově ulici u vchodu do areálu stejnojmenné školy.

„Nové typy přechodů jsou vhodné zejména pro široké městské komunikace, po jejichž stranách jsou parkovací pruhy. Vysazená chodníková plocha zasahuje až k hraně jízdního pásu, tím se zkracuje délka přechodu a zároveň i doba pobytu chodce ve vozovce,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy MÚ Michal Kovařík.

Jak dále připomněl, chodec tady má lepší výhled na přijíždějící vozidla a naopak řidič vidí chodce z větší vzdálenosti, než u klasických širokých přechodů.

Všechny nové typy chodníků se vybavují pomůckami pro zdravotně a tělesně postižené. Jde zejména o varovný a signální nášlapný pás z materiálu pro zrakově postižené a snížený obrubník pro vozíčkáře. Vybudování jednoho přechodu přijde na 300 tisíc korun.

Město má záměr zatím každoročně upravit alespoň jeden ze stávajících přechodů pro zvýšení bezpečnosti pěších, lidí na vozíčcích a maminek s kočárky.

„Chceme přitom využít výkopových prací a povolení pro správce inženýrských sítí, aby v konkrétní lokalitě mohlo dojít k úpravě a město tak ušetřilo nemalé finanční prostředky. Letos se jedná o Budovcovu ulici, příští rok by mohl přijít na řadu přechod proti budově pošty v Komenského ulici,“ uvedl starosta Miroslav Sládek.