I když z této vesnice není do Písku daleko, obec se snaží vytvořit podmínky pro to, aby lidé nemuseli za lékařskou péčí dojíždět.Protodala k dispozici za příznivý nájem prostory, kdeje lékárna a ordinuje zde praktický lékař.

Ještědokonce dubna loňského roku zde ordinovala také stomatoložka, která ale neměla smlouvu se zdravotní pojišťovnou a zaměstnávala ji její kolegyně. Čížovská zubařka si nakonec našla místo v sousedním strakonickém okrese, kde bez problémů uzavřela smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. „Od té dobyjeordinace v Čížové prázdná,“ potvrzuje starosta Roman Čarek.

Obci se nový lékař sice přihlásil, ale VZP s ním neuzavřela smlouvu. „Všeobecná zdravotní pojišťovna má v této oblasti pro své pojištěnce smluvně zajištěnou dostatečnou kapacitu stomatologických pracovišť,“ zdůvodnil neuzavření smlouvy Mojmír Faltýsek, ředitel odboruzdravotnípéče VZP pro Jihočeský kraj.

„V naší obcižije přes devět stovek obyvatel a všichni musejí někam za zubařem dojíždět.Přitom najít někoho, kdo má ještě volnou kapacitu, není vůbec jednoduché. Když se to podaří, pak zase objednací doby jsou velmi dlouhé. Lidé ztrácejí čas a také nemalé finanční prostředkydojížděním za zubařem, přitom uprostřed obce je prázdná ordinace,“ zlobí seRoman Čarek.

I když VZP tvrdí, že na Písecku je zubařů dost, zkušenosti pacientů i poznatky stomatologické komory jsou odlišné.

Do budoucna se situace zřejmě ještě zhorší. Na Písecku pracuje jedenačtyřicet stomatologů, z tohodvaatřicet z nichje starších padesáti let.
Mladí lékaři zůstávají spíše v Praze a dalších velkých centrech, nebo zamíří za lepšími podmínkami do zahraničí. Fakulty přijímají omezený počet studentů, především kvůli vysoké finanční náročnosti tohoto studijního oboru.