Vysoce výkonné snímače, které v noci přímo na vodovodním potrubí monitorují šumy, odhalily nyníi drobné trhlinky na některých místech v řadech.
„Zjistili jsme, že část měřidel dávala nepřesné údaje, které se lišily v řádech několika procent. Proto jsme přikročili k výměně měřidel pro bilancování surové a vyrobené vody v úpravně,“ řekl Jan Pařízek, vedoucí oddělení ztrát společnosti VAK Jižní Čechy.

Díky těmto speciálním přístrojům, snímačům šumů instalovaných v řadech, odhalili zaměstnanci společnosti i jinak nezjistitelnéporušenírozvodů.

„Rovněž regulujeme plošně tlak ve vodovodní síti takovým způsobem, abychom pokryli všechny potřeby našich odběratelů, ale zároveň ještě zabránili nočnímu přetlaku v síti,“ upřesnil Jan Pařízek.

Jaký toto opatření přinese efekt v hospodaření, se ukáže až po půlročním provozu.

„Je dobře, že se důkladně odstraňují ztráty, ale pro spotřebitele topatrně nic znamenat nebude. I když vodou šetříme, její cena přesto stále stoupá. Ale tak je to všude ve světě,“ myslí si Josef Klíma z Písku.