Tak jako v celé naší republice, nastoupí v pondělí žáci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Písku před své učitele v očekávání zahájení nového školního roku. Dominantní jsou učební obory, kterých je devatenáct.

Maturitní zkouškou bude zakončené studium ve dvou denních čtyřletých, třech dvouletých nástavbových a jednom dálkovém oboru zaměřeném na dospělé studenty. Celkem to představuje 1130 žáků a studentů. Ke katedře se proti nim postaví sedmdesát jeden učitel a o odbornou přípravu bude pečovat 54 učitelů odborného výcviku.

„Připravit rozvrh pro toto množství žáků za respektování požadavků učitelů na specializované učebny, ať již odborné, jazykové, počítačové či učebny s interaktivní tabulí, je mnohdy úkol žádající si neomylného myšlení Sherloka Holmese,“ prozradila nám zástupkyně ředitele školy Zuzana Sýbková, která je zodpovědná za přípravu rozvrhu.

Její kolega Zdeněk Kalinovský dodává: „V letošním roce jsme nově otevřeli studijní obor autotronik pro dvacet čtyři studentů. Studijní obor připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro údržbu, diagnostiku a opravu motorových vozidel, kteří jsou schopni uplatnit znalosti především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut a v živnostenském podnikání. První poznatky ukazují, že do budoucna bude o tyto odborníky zájem.“

Písecká škola navíc v rámci nultého ročníku kurzů projektu „Profesionál“, financovaného z grantu Evropské unie, zahajuje také systém celoživotního vzdělávání v oboru gastronomie a autoopravárenství.