Po skončení loňského roku vypracovalo ekologické sdružení ARNIKA srovnávací studii odpadového hospodářství měst České Budějovice a Písek. Studie hodnotila vztahy mezi technologiemi sběru, shromažďování a třídění odpadu oběma městy a mírou třídění odpadu obyvateli a celkověvýkonností recyklačního systému obou měst. Vzhledem k tomu, že České Budějovice mají řádově třikrát tolik obyvatel než Písek, byla produkce odpadu přepočítána na jednoho obyvatele.

Už první ukazatele vyznívají, jako ostatně všechny další, ve prospěch Písku. Ten měl v roce 2006 pět stálých sběrných dvorů, České Budějovice jen dva. Ze systému Ekokom, kdy město získává finanční odměnu za kilogram vytříděného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele, dostal loni Písek 2 640 000 korun, třikrát větší České Budějovice 3 105 000 korun. Plastů ze separovaného sběru vykázaly České Budějovice 3,24 kg na osobu, Písek 8,77 kilogramů. S papírem to bylo obdobné, když v Českých budějovicích činil na osobu 11,75 kg a v Písku 25,54 kg.

Pouze ve sklu se Budějovičtí přiblížili, když vytřídili 5,03 kg a Písečtí 5,36 kg. Celkem logickým vyústěním je pak fakt, že v Písku připadá na osobu 219,33 kilogramů netříděného směsného komunálního odpadu, v Českých Budějovicích 252,94 kg. Na skládce tu tedy končí mnohem více odpadu, kterýby se mohl recyklovat. V Českých Budějovicích je nakládání silně dotováno z financí města, písecký systém je neprodělečný.

V Písku je navíc provozována kompostárna biologicky rozložitelných odpadů a linka na recyklaci stavebních sutí. V současné době se také připravuje projekt na vybudování biofermentační stanice pro ještě lepší využití organických odpadů.