Obyvatelé a návštěvníci města si stále důrazněji stěžují na nedostatek parkovacích míst, zejména v historickém centru a jeho těsné blízkosti.

Nedávný průzkum však ukázal na dosud nevyužívanou rezervu zhruba 350 míst. „Radní již dříve schválili návrhy odboru dopravy, jejichž realizace ve vytipovaných lokalitách umožní lépe organizovat dopravu i systém parkování,“ uvedla místostarostka Hana Rambousová.

Jako první přišla na řadu změna nařízení o placeném stání aut na místních komunikacích. Toto opatření se především týká parkoviště u kulturního domu.

„Parkoviště má kapacitu 95 míst. Průměrná obsazenost se pohybuje kolem deseti procent, a to i přesto, že zde byl zaveden zvýhodněný turistický tarif a parkoviště je v těsném sousedství centra,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Písku Michal Kovařík.

Od 1. října letošního roku mohou tedy motoristé parkovat u kulturního domu zdarma. „S parkováním v centru Písku jsou problémy, jezdím pravidelně vyřizovat věci na úřady nebo do banky a často jezdím dlouho sem a tam, než najdu volné místečko. Bezplatné parkování u kulturního domu vítám. Jen mám obavy, aby zde místa nezabírali lidé, kteří v okolí bydlí a odstaví si sem auto třeba na celý týden,“ konstatoval pětatřicetiletý Milan Souček.

Radní chtěli dále u parkoviště v Budovcově ulici zavést regulované stání, s tím však nesouhlasí dopravní policie.