Ražice získaly prvenství, a tak jim náležela role hostitelů. Po oficiálním předání ocenění vítězům letošního třináctého ročníku došlo i na kulturní vystoupení v různých hudebních stylech, hosté mohli navštívit výstavu obrazů nebo se svézt kočárem po vsi. Program trval až do noci.


K prvenství Ražic v soutěži se pojí půl milionu korun. Jak peníze využijí? „Pro nás bylo ocenění tak nečekané a také díky přípravám této akce jsem neměl čas přemýšlet o tom, co s penězi uděláme. Zatím si se všemi, kteří nám pomáhají, užíváme radost z tohoto ocenění. Je to ocenění pro všechny, kteří něco pro obec dělají a doufám, že v tom budeme pokračovat. Ta parta lidí se neustále rozšiřuje,“ říká Jaroslav Němejc.


Zanedlouho je čeká návštěva komise, která bude obce posuzovat podle kriterií celostátního kola. Tam Ražice automaticky postupují.
„Nedělám si žádné velké ambice, ale budeme se snažit zapůsobit. Když pominu finanční přínos, kvůli kterému tohle neděláme, je to jistě zviditelnění obce. A to je důležité. Je vidět že obec žije a může to také být jedna z věcí při posuzování žádostí o dotace,“ zamýšlí se ražický starosta a dodává: „Chceme, aby to všechno šlo ruku v ruce. Jak společenský život, tak i to, co hodláme dál v obci budovat.

Mezi poslední akce patří například zavedení bezdrátového rozhlasu a internetové sítě. Dnes už máme v síti dvě stovky uživatelů. Hodně věcí děláme v rámci dobrovolného svazku obcí Zlatý vrch.“