Stěžejními projekty organizace je například Stop násilí na ženách (ten běží i v ČR), Zbraně pod kontrolou, Ochrana nespravedlivě vězněných osob nebo Vzdělávaní k lidským právům. V ulicích Písku jsme zastihlii Vendulu Wildovou, která si zapisovala nacionále nového člena Amnesty International. Lukáš Mendl z Písku se na základě získaných informací rozhodl, že bude aktivity Amnesty International podporovat měsíční částkou padesát korun.