„Kontrolujte, zda souhlasí ceny deklarované a účtované, neplaťte položky za nespecifikované nebo neposkytnuté služby, žádejte o vydání účtu se všemi náležitostmi,“ apeluje na zákazníky provozoven veřejného stravování tisková mluvčí České obchodní inspekce Miloslava Fléglová. Vychází přitom z výsledků kontrol provozoven v posledních týdnech.

A jak dodává, pokud vše nesouhlasí, měl by se zákazník domáhat nápravy okamžitě na místě.

V porovnání s dalšími kraji vyšly kontroly na jihu Čech s poměrně uspokojivým výsledkem. Nejvyšší počet zjištění má Praha a Středočeský kraj. Za první pololetí roku navštívili inspektoři ČOI pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Táboře, kteří mají na starosti také Písecko, 486 provozoven, u 170 z nich bylo zjištěno nějaké porušení předpisů.

Menší míra

„Mezi nejčastější zjištění patří porušení povinnosti nabízet nápoje a pokrmy ve správné míře či hmotnosti, neseznámení spotřebitele s cenou poskytovaných služeb, nesprávné účtování,“ upřesnila Miloslava Fléglová.

Při šetření šestadvaceti podání spotřebitelů bylo prokázáno šest případů jednání v rozporu s dobrými mravy, a to prostřednictvím dvojích cen nebo rasovou diskriminací.

Inspektoři se zaměřují především na sezonní provozovny, stánky s občerstvením, zařízení s velkou frekvencí hostů nebo fluktuací provozovny, kde lze předpokládat určitou míru protiprávního jednání.