Jeden ze sálů byl pronajat Prácheňskému muzeu, které sem plánuje umístit originály soch z Kamenného mostu a šestnáct rozměrných pláten Bernarda Lochmana.

Podle rozhodnutí zastupitelstva sály v nejvyšších patrech budou pronajaty filmové škole.

Při pohledu do sálů ve 3. a 2. podlaží se přímo nabízí pojmenování „Mezi trámy“. Stavbaři sem dali pouze novou podlahu a strop, dřevěné sloupy z roku 1864 zůstaly neporušené.

Hned naproti sálu s dřevěnými sloupy je světlá, zajímavě řešená místnost. „Tady by mohla být výtvarná dílna, vybavená keramickou vypalovací pecí, malířský ateliér, nebo něco jiného pro rukodělnou výrobu,“ říká ředitel o.p.s. Sladovna Jiří Hladký.

Od třetího podlaží bude začínat Centrum ilustrace, produkt nadregionálního významu, který ve stejném rozsahu a zaměření v ČR neexistuje.
„Například to bude expozice Jak se z kresby stává film a bude zachycovat vývoj od kresby k animovanému, kreslenému nebo loutkovému filmu,“ doplňuje Jiří Hladký.

Další část bude věnována historii a současnosti české ilustrace a jejím významným představitelům.

Z tvůrčí dílny architekta Vladimíra Boučka již vzešel návrh na expozici zasvěcenou píseckému rodákovi, Radku Pilařovi, autorovi Večerníčka a postaviček z lesa Řáholce.

Uvažuje se rovněž o obřadní síni. Pro její zřízení hovoří i to, že celá budova sladovny je bezbariérová, což neplatí o historické radnici. (kol)