Pálení tuhého komunálního odpadu, dokonce včetně plastových lahví. I taková zvěrstva odhalují opakované a záměrně nepravidelné kontroly. Během letní sezony je uskutečňují pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku v rekreačních střediscích. Následují pak několikatisícové pokuty, v krajním případě může hrozit i úřední zákaz provozu toho kterého zařízení.


Právě v době naší návštěvy vyplňoval vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra bloky na pěti a desetitisícové pokuty, uložené při poslední akci koncem minulého týdne.


„Kontroly děláme v zařízeních většinou kolem Orlické vodní nádrže se zaměřením na nezákonné čerpání vody z přehrady, ale hlavně na kvalitu vody vypouštěné zpět. Při té příležitosti se pak podíváme ještě na další věci související s životním prostředím, zejména na dodržování zákona o nakládání s komunálním odpadem,“ řekl Miloslav Šatra.

Podle jeho slov se už provozovatelé táborů, kempů a dalších rekreačních objektů celkem naučili plnit povinnosti související s odpadními vodami. Závady se objevují zhruba tak u patnácti procent, což signalizuje výrazné zlepšení. Tady je jejich povinností pravidelně nechat dělat rozbory vypouštěné vody, které pak musí kontrole předložit.


„Pokud najdeme nějaký nedostatek, většinou se jedná o špatnou obsluhu lokální čisticí stanice a jednu pokutu jsme letos udělili za nepovolený odběr vody z přehrady. Kdyby provozovatel obratem neodstranil závadu na čističce a tím nevyhovující vzorek vypouštěné vody, může být takové rekreační zařízení z moci úřední uzavřeno,“ dodal Šatra. Zhruba u tří objektů toto nebezpečí hrozí pro příští sezonu.


Horší situace ale je s tuhým komunálním odpadem. Provozovatelé se totiž snaží na jeho likvidaci ušetřit, a tak se ho snaží uklidit jak to jen jde. Nejhoršími případy bylo třeba zjištění, že vedoucí jednoho dětského tábora likvidovali plastové lahve pálením přímo před očima dětí.