Výstavba nadjezdu u autobusového nádraží vyřešila nebezpečnou křižovatku mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Pro řidiče i chodce však komplikace nastaly jen o pár set metrů blíže k městu, kde se výjezd kříží se silnicí II. třídy č. 140.

Město se pokoušelo toto nepřehledné místo řešit změnou přednosti. Příliš to nepomohlo. Nejen v dopravních špičkách se zde vytvářejí kolony vozidel, ve směru z nadjezdu je vjezd do křižovatky málo přehledný a zejména pro chodce nebezpečný.

„Uvažovali jsme také o světelném signalizačním zařízení, ale studie ukázaly, že by nebylo schopno ve špičkách zajistit dostatečnou prostupnost křižovatky. Jediným možným řešením je přestavba stávající průsečné křižovatky na okružní,“ informoval vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Písku Michal Kovařík.

Jenomže klasická křižovatka s průměrem čtyřicet metrů by se do tohoto prostoru nevešla. Z jedné strany místo omezuje objekt, kde je kryt civilní ochrany, z druhé strany soukromý pozemek. Jeho majitelé ho odmítají prodat. Odbor dopravy MÚ navrhl okružní křižovatku o průměru 25 až 28 metrů.

Tuto alternativu však odmítla písecká dopravní policie. „Radní se nyní seznámili s návrhem na oválný rondel. O jeho vybudování bude město jednat s krajem, který je majitelem komunikace,“ uvedla místostarostka Hana Rambousová