Pouze do 30. září platí rozhodnutí okresních správ sociálního zabezpečení o uznání osob se změněnou pracovní schopností a osob se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením vydaná do 30. září 2004.

„Časově omezená platnost se týká všech rozhodnutí vydaných na dobu určitou i dobu neurčitou. Pokud si fyzická osoba nejdéle do tohoto data nepožádá o nové posouzení zdravotního stavu příslušný úřad práce, zaniká rozhodnutí ze zákona.

Následně pak zaměstnavatel nemůže uplatňovat tuto fyzickou osobu pro účely daňového zvýhodnění, plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a k žádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,“ upřesnil podmínky vedoucí právnického oddělení Úřadu práce v Písku Jiří Dráb.

Jak doplnil, toto opatření se netýká fyzických osob, které mají tento statut odvozený od přiznání částečného či plného invalidního důchodu, stejně jako osob, které mají vydané rozhodnutí okresní správou sociálního zabezpečení v době po 10. říjnu 2004 do 30. června 2006, ve kterém mají přiznán již statut osoby zdravotně znevýhodněné.

U těchto rozhodnutí je platnost časově omezena do 30. června 2009. Úřad práce v Písku registruje k datu 31. červenci letošního roku zatím pouze asi 150 žádostí. Předpokládá se, že skutečný počet je několikanásobně vyšší.