Další osud hřiště na Městském ostrově byl jedním z bodů včerejšího jednání pracovní skupiny Za hřiště u místostarostky Hany Rambousové. Hrací prvky na ostrově v současné době nesplňují požadavky evropských norem a bude nutné je podle Josefa Hrádka z Městských služeb Písek téměř všechny odstranit.

Skupina se shodla na zadání výběrového řízení na zcela nové hřiště. „Jedná se o výjimečné místo, a tak i hřiště by mělo být originální, nejlépe na téma související s městem Pískem nebo řekou Otavou,“ řekla k tomu místostarostka Hana Rambousová.

Součástí zadání pro oslovené firmy je na základě požadavků veřejnosti nízké ohražení, které oddělí hřiště od řeky, dále cena do 700 tisíc korun, použití tvrdého dřeva, výše naznačené téma a zohlednění režimu zátopové oblasti. Hřiště by mělo vzniknout do konce roku.

Občané a úředníci

Na to, jak je spokojena s prací skupiny, se ptáme Kateřiny Sušické, vedoucí odboru správy majetku města: „Srovnala bych to s komisemi rady, ale ty jsou ustanoveny z rozhodnutí města, zatímco tady jde o iniciativu zdola. Z práce ve skupině mám dobrý pocit, daří se tu udržet takovou aktivitu, která nebývá zvykem ani u těch komisí rady.“

Dodala, že pro ni osobně je velmi obohacující, když jakožto úředník může řešit nějaký úkol s lidmi, které to opravdu baví. A nebere činnost skupiny jako snahu o omezování nebo přílišné nabourávání jejích kompetencí? „Ne, v žádném případě, vidím v tom cestu, jak získat zpětnou vazbu, poznat názory občanů, a dostat se z omezeného prostředí úřadu,“ vysvětluje Kateřina Sušická.


Před několika dny navštívila delegace města (Hana Rambousová, Kateřina Sušická a Marie Cibulková) Uherské Hradiště, které je známé fungující koncepcí dětských hřišť.

Inspirace z Moravy

„Jde o město srovnatelné velikostí s Pískem a koncepci hřišť tam uskutečňují už několik let,“ řekla Kateřina Sušická: „A zjistili jsme, že tu koncepci opravdu plní, že to není jen nějaký kus papíru. Ověřili jsme si, že spousta problémů a věcí, na které tady teď narážíme, je obdobná, takže můžeme srovnávat jejich řešení a výsledky, a také se samozřejmě připravit na věci, které nás dosud třeba ani nenapadly. “

Hřiště kolem škol?

Podnětným impulsem z návštěvy Uherského Hradiště je například možnost začlenění dětských hřišť do areálu škol. Jaromír Hladký, ředitel ZŠ J. K. Tyla, je myšlence otevřít školní areály veřejnosti velmi nakloněn. Jak nám včera sdělil, není to ostatně nic nového.


„My už delší dobu řešíme s paní Zajíčkovou z Úřadu práce, jak takovou akci zabezpečit personálně. Protože největší problém je s vandalismem, to hřiště by musel někdo hlídat. I za současné situace bohužel některé party doslova ničí vše jako povodeň, a to je areál otevřený jen po dobu provozu školy,“ vysvětlil Hladký.

ZŠ J. K. Tyla má zpracovaný komplexní projekt na rekonstrukci sportovního areálu a celého prostoru kolem školy tak, aby žáci získali zázemí pro lehkou atletiku a další sporty, ale také například hřiště pro provoz družiny. Celkově by však tyto plány vyšly na 17–19 milionů, takže bude nutné najít zdroje, pravděpodobně z evropských či norských fondů.

A co teenageři?

Miroslav Mašek z o.p.s. Regio Písek, který vede dětský tábornický klub, se do práce skupiny zapojil hned od počátku: „Slibuju si od toho, že se postupně zkvalitní zařízení pro dětské hry, která jsou zatím většinou v dost katastrofálním stavu a v centru města téměř chybí. A konkrétně bych chtěl pozornost všech kompetentních zaměřit také na věkovou skupinu teenagerů, pro které v našem městě zatím není doslova nic.“

K tomu dodejme, že podle nedávného rozhodnutí rady města by jediné existující zařízení pro tuto věkovou skupinu, skatepark u Výstaviště, mělo ustoupit parkovišti pro auta a zatím není řešeno, co by se s rampami dělo dále.