„S největší pravděpodobností stihneme zahájit výuku v řádném termínu,“ zklamala včera ředitelka waldorfské ZŠ Svobodná Ilona Šťastná děti, které už přemýšlely o prodloužení prázdnin.

V lednu 2007 Krajská hygienická stanice provedla ve škole kontrolu a poté zakázala její další provoz v bývalé mateřské škole na sídlišti M. Horákové. Objekt ostatně nikdy nebyl pro činnost školy určen – byl vystavěn v akci „Z“, s řadou technických nedostatků.

Město pak rozhodlo o stěhování školy do objektu ZŠ T. Šobra „na dočasnou dobu rekonstrukce“. Dnes již je přestěhována většina vybavení.

Nejvíc práce má v těchto dnech pan školník„Nyní si učitelé spolu s částí rodičů začali zařizovat třídy,“ říká Magda Šimonková, zástupkyně ředitelky ZŠ Svobodná: „Chybí nám finance, část vybavení platí i rodiče.“

„Rekonstrukce záchodů bude hotová k 24. srpnu, vše pokračuje podle harmonogramu,“ sdělila vedoucí odboru školství Marie Cibulková. Potřebné vybavení tříd bude podle jejích slov hrazeno z rezervy odboru školství formou rozpočtové změny. „Na můj vkus to jde příliš pomalu a financování zatím vůbec dořešeno není,“ míní Ilona Šťastná.

A jak si zřizovatel, město Písek, představuje „dobu dočasnou“? Podle místostarostky Hany Rambousové to budou minimálně dva roky: „A zatím není vůbec jasné, jak to bude řešeno. Čeká se na výsledek architektonických studií a potom rozhodnutí zastupitelstva. Každé řešení bude pro rozpočet znamenat značné zatížení, ale jsme rozhodnuti zachovat waldorfskou základní školu pod městem,“ vysvětlila místostarostka. A dodala, že těsně před prázdninami navštívila mateřskou školu Sluníčko, kde poznala waldorfské metody: „Byla jsem moc spokojená, umožňují tam dětem od malička velmi svobodné vyjádření sebe sama.“

Ve hře je možnost kompletní rekonstrukce původní budovy, nebo investice do objektu ZŠ Tomáše Šobra, kde by pak obě školy působily vedle sebe.

Záleží také na tom, jak se zastupitelstvo vyjádří k záměru rozšířit waldorfské školství v Písku o střední stupeň.