Obec tři kilometry východně od Orlíka. I tohle místo nedaleko Vltavy bylo původně osídleno Kelty. Dnes se tu vypíná z dálky viditelný raně gotický kostel pamatující Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého. Uvnitř je ke spatření obraz bratra Josefa Mánesa, Quida, který zachycuje svatou Annu.

Archeologické nálezy poslední doby ukazují na to, že okolí Kostelce bylo významným keltským sídlištěm se zajímavými nálezy keramiky ze severní Itálie, dále např. velké kamenné závaží, velký kámen opracovaný jako křeslo. Že by podobné jako na Vyšehradě?

Podle jedné legendy zaznamenané v počátku dvacátého století byl nedaleko Kostelce i velký menhir, jehož působení je připisováno ďáblovi. Navíc jeden z posledních objevů ukazuje, že místo je zajímavé i tím, že tu přezimovala významná osobnost našich dějin.

Tou osobností nebyl nikdo jiný než svatý Vojtěch. Kronikář Přibík Pulkava z Radenína psal o „kostelci“, kam Vojtěch přicházel. Jenomže ho situoval do plzeňského kraje. Ten ale končil za řekou… A tak se podle současných historiků pan Pulkava spletl.