Město dlouhodobě řešilo péči o opuštěné psy, o které se dvanáct let stará firma Korbel. Na provoz tohoto útulku, kam putovali opuštění psi také ze Strakonic, Písek ze svého rozpočtu každoročně přispívá částkou kolem 800 tisíc korun.

Vzhledem k častým stížnostem ochránců zvířat na poměry v útulku radní rozhodli o hledání jiného řešení a následném vypovězení smlouvy s firmou Korbel.

Výsledkem byla dohoda o vybudování společného útulku pro obě města ve Strakonicích. Konkrétně to bude v průmyslové zóně v areálu bývalého zahradnictví u Blatenkého mostu.

 

Dokončení letos

Městský úřad ve Strakonicích již v uplynulém týdnu uskutečnil výběrové řízení na zhotovitele prostřednictvím elektronické aukce. S touto formou mají Strakoničtí dobré zkušenosti a díky ní se daří zakázky zlevnit a zjednodušit administrativu. O vybudování útulku usilovalo osm firem, vybraný dodavatel nabídl cenu 6,4 mil. Kč. Na financování obě města přispějí rovným dílem.

Zařízení by mělo být hotové do konce listopadu. Ale je tu problém. Firma Korbel už nyní oběma městům vypověděla smlouvu.

Zatímco Strakonice mají ve smlouvě půlroční výpovědní dobu, Písek pouze tříměsíční. Musí tedy vyřešit, co s opuštěnými psy od 1. října do dokončení stavby.

 

Kam s nimi?

„Budeme jednat s útulky například v Březnici a dalších nepříliš vzdálených městech o dočasném umístění psů. Je tu ale i nabídka firmy Korbel, která je rovněž ochotna se o opuštěná zvířata na přechodnou dobu ještě postarat. Je to však otázka dalších jednání o ceně a délce pobytu,“ uvedla včera místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Město má v útulku v současné době umístěno kolem dvaceti psů. Jeden stojí denně 93 Kč bez DPH, předpokládá se, že ve Strakonicích to bude více. Cena v jiných městech se pohybuje od 100 do 200 Kč a mimo jiné se odvíjí od vložených investic a služeb, které útulek poskytuje.

Ve strakonickém útulku bude mít každé město po dvaceti kotcích, k tomu budou další příjmové a karantenní. O tom, kdo bude opuštěná zvířata do sousedního města dovážet, není ještě rozhodnuto. Dosud je tam dopravují strážníci městské policie, ale v budoucnu by to mohly být i městské služby.

Příznivou zprávou je, že pes zůstane v Písku do druhého dne, aby si případně majitel mohl svého zatoulaného miláčka vyzvednout.