„I přes varování sirénou, bylo mnoho lidí v klidu. Na to, že se Lomnice vylévá, byli zvyklí. Ale až když se začala valit voda do města, tak poznali, že je zle,“ vzpomíná tajemník MÚ František Hřebejk.

Podle jeho slov vystoupila hladina řeky o 1,7 metru více než při stoleté vodě a pamětníci se shodují, že to byla nejhorší povodeň jaká město postihla. To vyplývá i z dochovaných kronik a archivů.

“Celkové škody na státním, obecním a soukromém majetku přesáhly částku 100 milionů korun. K obětem na životě u nás naštěstí nedošlo,“ vyčísluje následky po velké vodě František Hřebejk.

„Z obce Hamry na Vysočině nám přivezli okamžitě pitnou vodu. Společnost Vak Jižní Čechy nám zase poskytla cisterny. Nebýt této vody, byl by to problém,“ říká tajemník.

Velká voda přímo zasáhla do života 200 lidí, tedy přibližně čtvrtiny obyvatel Mirotic.

Příběh odvahy

„U domu čp. 51 jsme měli tři obecní nádrže na propan–butan, jednu na 4,5 tisíce litrů. Při povodni se ale utrhlo potrubí a začal unikat plyn, který byl už i cítit. Tehdy měl pan Volf odvahu tam doplavat a podařilo se mu zavřít uzávěry od nádrží, čímž zabránil možnému výbuchu,“ vypráví František Hřebejk.

„Spoustu práce tu odvedli hasiči z Mirotic, Radobytců, Bud a Cerhonic, pomáhali lidem vynášet cenný majetek a čerpali vodu ze sklepů,“ dodává František Hřebejk.

Město si je vědomo možného ohrožení od Lomnice, proto se mají ještě letos zrealizovat protipovodňové valy a výstavba ukotvení mobilních protipovodňových zábran.