Letos oslavila desetileté výročí Tělovýchovná jednota Tenisový klub Olešná. Nejedná se o žádnou uzavřenou společnost, nýbrž o partu lidí, kterým jde hlavně o to, aby z jejich činnosti měli prospěch a potěšení všichni občané obce. Proto je areál, umístěný na krásném místě nad vesnicí, kde je tenisový a volejbalový kurt, centrem všech společenských akcí, které se mohou konat pod širým nebem.

Pravidelně tu vzplane táborový oheň při „Pálení čarodějnic“, na popud sportovců obec obnovila v minulosti velmi populární Dětský den.

„Osobně tomuto konání velice fandím, protože v obci, kde lidé mezi sebou nekomunikují, nebo se dokonce jeden druhého straní, nestojí život za nic. Tady se vždycky sejde celá obec bez rozdílu věku a pro každého se tu zábava najde. Proto chceme sportovce nějak podpořit, aby tu pro zmiňované akce bylo ještě lepší zázemí,“ řekl starosta Jan Šupitar.

Jedna z nejmenších obcí v regionu (88 obyvatel), chce v areálu sportoviště po částech vybudovat přístřešek s klubovnou, sprchami a dalším příslušenstvím, ale vzhledem k finančním možnostem jde o běh na dlouhou trať.

Zájem o tenis

„Největší devizou našeho klubu je tohle krásné místo. Antukové kurty, které mají mezinárodní parametry, plně funkční odvodnění a dostatečně vysoké oplocení jsme vybudovali svépomocí a jsme rádi, že je o jejich využití zájem i mezi nečleny klubu, „ řekl prezident klubu Rudolf Koubec.

Obec hodlá nyní uvolnit ze svého rozpočtu asi padesát tisíc korun na základovou desku budoucího přístřešku a postupně každý rok ve výstavbě pokračovat.