Tyto děti většinou nemají možnost se zúčastnit běžných táborů, protože zodpovědnost, především za diabetiky, je obrovská a musí být pod dohledem lékaře – diabetologa.

Děti si musí pravidelně měřit glykémii, aplikovat inzulín a dodržovat diabetickou dietu, případně dietu bezlepkovou. Tábor je finančně velice náročný, nemohl by se uskutečnit bez pomoci sponzorů – společností i jednotlivců.

Děti si kromě sportu, soutěží a her vyzkoušely i řadu činností, ke kterým se v běžném životě nedostanou. Svezly se na jezeře plachetnicí, viděly ukázku s policejním psem, střílely z luků a ze vzduchovky, zahrály si noční hru, lovily Bobříka odvahy.

Z další náplně můžeme jmenovat výlet parníkem, pěší výlet na hrad Zvíkov, diskotéku a maškarní rej.

Velice podnětné byly besedy, které se týkaly cukrovky a celakie. I malé děti ví, na co se mají zeptat, a umí o svém problému diskutovat.

V rámci tábora jsme uspořádali soutěžní sportovní den pro naše děti i ostatní skupiny na táboře.

Tato akce se uskutečnila pod záštitou Města Písku, které nám na ni finančně přispělo. Děti měly k dispozici horolezeckou stěnu, lanové dráhy, lanovku, zahrály si kroket, pétanque a soutěžily na rotopedech a v netradičních disciplínách. Akce se velmi vydařila, zúčastnilo se jí 33 našich a 68 ostatních dětí.

Za pomoc a podporu děkujeme všem. Odměnou jsou šťastné a spokojené děti.