Celkové náklady na plynofikaci přitom dosáhnou tří milionů korun, z čehož první polovinu bude hradit město z rozpočtu a druhou pak Státní fond životního prostředí.

„Práce by měly trvat až do konce října,“ sdělil starosta města Zdeněk Bárta.

„V soukromém sektoru máme zatím 37 procent z připravených přípojek. Podmínkou dotace je ale dosažení padesátiprocentního podílu všech domácností, anebo celkové snížení emisí dle smlouvy se Státním fondem životního prostředí,“ dodal starosta.

Podle jeho slov se do projektu plynofikace zapojilo sedm obcí z Dobrovolného svazku obcí severního Písecka (Rakovice, Smetanova Lhota, Čimelice, Mirovice, Mirotice, Cerhonice a Předotice).

Celková suma potřebná na jejich plynofikaci činí 55 milionů korun. I na těchto nákladech se uvedené obce podílejí poloviční částkou.