Třetinu, až bezmála polovinu tuhého komunálního odpadu, který končí na městské skládce, tvoří bioodpad. Jsou to hlavně tráva a listí či větve ze zahrádek a zbytky potravin.

JAK SI S TÍMTO PROBLÉMEM HODLÁ PORADIT PÍSECKÝ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, O TOM SI MŮŽETE PŘEČÍST V DENŠNÍM (STŘEDEČNÍM) PÍSECKÉM DENÍKU.