Vnitroblok byl před pár lety upraven na městskou tržnici. Jak známo, neosvědčil se – trhovci i zákazníci sem nacházejí cestu jen zřídka. Zato se díky jídelně Natural, Cukrárničce a malému hřišti stal vyhledávaným místem pro posezení s dětmi, jako jedno z mála klidných míst v centru.

Koncem roku 2005 pronikly z radnice zprávy o plánu na výstavbu garáží pro služební auta. Maminky z Mateřského centra Kvítek, Regio Písek a více než 400 občanů, kteří podepsali nesouhlasnou petici, tu naopak chtěli „Zelený dvůr“ – klidovou zónu s velkým hřištěm. Po dlouhých jednáních uznal tehdejší starosta Luboš Průša po poradě s urbanistou v červnu 2006 (před volbami), že podstatná část vnitrobloku je z urbanistického hlediska cenná a bude rozumné ji zachovat jako klidovou zónu. Současně bylo rozhodnuto rozpracovat záměr podzemních garáží.

Protestní hnutí se pak stalo zárodkem skupiny Za hřiště, která nyní spolupracuje s městem na tvorbě koncepce hřišť.

Jako studená sprcha proto zapůsobilo nové usnesení rady, že by ve vnitrobloku mohlo vzniknout parkoviště pro 26 aut. Podle materiálu, zpracovaného odborem dopravy, by hřiště mohlo existovat vedle parkoviště, což maminky považují za značně nebezpečné.

„Nová varianta předpokládá ještě mnohem větší frekvenci aut, než původní záměr… Jsme velmi zklamáni současným postupem vedení města,“ píší v dopise starostovi zástupci občanské iniciativy Za Zelený dvůr a žádají jej o schůzku.

Starosta Miroslav Sládek je právě na dovolené. Podařilo se nám ale získat vyjádření místostarosty Vojtěcha Bubníka: „Ten materiál zatím v první fázi mapuje možnosti rozšíření parkování v centru. Některé lze realizovat snadno, další se budou dále zvažovat. Pokud jde o vnitroblok, je ve hře spíš dlouhodobý záměr na zřízení podzemních garáží, ale podrobnosti vám sdělí starosta.“