Starší si zavzpomínali, mladí se se zájmem rozhlíželi a občas nevěřícně kroutili hlavou: „Tohle také jezdilo po polích?“

Na návsi v Boudách se potkala historie zemědělství se současností. Hospodáři z obce a okolí sem dopravili mlátičku, která „polykala“ snopy už před více než padesáti lety. V koloně vozidel byl také samovaz, tentokrát tažený traktorem, i když dříve jej hospodáři zapřahali spíše za koně.

Samovaz a mlátičku už dávno nahradil kombajn, který rovněž v koloně vozidel nechyběl. Na několika místech návsi stály tradiční panáky ze snopů a hned vedle nich obrovské kulaté balíky – ukázka, jak se dnes sbírá a ukládá sláma.

„Dobře si ještě pamatuji, jak jsem do podobné mlátičky kdysi podávala snopy,“ zavzpomínala si Marie Čišecká, která nejprve soukromě hospodařila, potom pracovala v družstvu a dnes společně s přítelem Milošem Procházkou obdělává hektar půdy.

Rádi vzpomínají

“Byla to dřív na polích pořádná dřina od jara do podzimu. Už si dnes ani nedovedu představit, jak jsme to vydrželi. Přesto na tu dobu ráda vzpomínám. Lidé šli víc dohromady a často se scházeli,“ přidává se do debaty Milada Lískovcová, která na dožínky přijela společně s manželem Ladislavem z nedalekých Malčic.

Účastníci dožínek se shodli na tom, že hospodáři z vesnic mizí. V Boudách jsou pouze čtyři, z toho jeden, Josef Převrátil, se ve velkém věnuje pěstování hrachu.

Ani jinde není situace lepší. Přestože pro práci v zemědělství je už dnes k dispozici špičková technika, pro menší hospodáře je cenově většinou nedostupná.

„Mladé lidi stejně do zemědělství dnes nepřiláká, většinou dávají přednost práci ve firmách ve městě. Aby nemuseli dojíždět, tak se také za prací stěhují. U nás v Boudách sice mladých bydlí dost, ale z některých obcí jsou spíše vesnice chalupářů,“ dodává Marie Čišecká.

Obnovené dožínky nebyly první akcí Spolku pro zachování tradic v obci Boudy. „O pouti se uskutečnila přehlídka budských sekáčů, které se zúčastnilo jedenáct místních i přespolních soutěžících. Další zajímavé akce připravujeme,“ uvedl předseda spolku František Vokatý.