„Jde o to, jak co nejvíce zprůhlednit systém zadávání všech veřejných zakázek. Všechny kroky budou postupně zveřejněny na internetových stránkách města. Jakmile se město rozhodne, že něco bude stavět a vypíše veřejnou zakázku, objeví se informace na webu,“ uvedl místostarosta Vojtěch Bubník.

Postupně bude zveřejňován sled dalších kroků – kdo byl vybrán, smlouva o dílo, dodatky, termíny a podobně. Blok na webové stránce bude obsahovat celý vývoj zadání zakázky. Nyní se dotváří grafická podoba těchto stránek.