Včetně izolace je pak jeho průměr pětašedesát centimetrů, a jedná se tudíž o nejsilnější potrubí, které bylo k tomuto účelu v Písku použito.

Rekonstrukce byla nutná ze dvou důvodů. Starý horkovodní kanál je od povodní ve velmi špatném stavu a rekonstrukce se dělá rovněž s ohledem na zamýšlené nové parkoviště na Výstavišti.