„Jeden zaměstnanec přibude na odboru dopravy a bude vykonávat funkci zkušebního komisaře. To umožní jednak rozšíření úředních hodin, také pomůže při rychlejším odbavování majitelů vozidel k registraci,“ uvedl místostarosta Michal Polanecký.

Druhý nový úředník, který posílí odbor investic a správy majetku, se bude věnovat různým správním řízením a daším věcem v této rozsáhlé agendě.