Ministr vnitra Ivan Langer například nechce, aby strážníci vybírali pokuty za dopravní přestupky, zaznívají i hlasy poslanců na úplné zrušení obecní policie. Pražská zastupitelka Petra Kolínská chce městské strážníky alespoň odzbrojit.

Na Písecku zřídila obecní policii města Písek, Milevsko a Protivín a obec Kovářov. Zeptali jsme se starostů, jak se dívají na jejich fungování.
V Protivíně na veřejný pořádek dohlížejí tři strážníci, včetně velitele. Podle názoru starosty Jaromíra Hlaváče po roce 1990, kdy zde městská policie vznikla, plnila své poslání.

„Zatím strážníky stále potřebujeme, dokud nedojde k posílení republikové policie. Strážníci by se ale měli starat jen o veřejný pořádek, rozhodně by neměli být represivní složkou, ani suplovat dopravní policii,“ říká Jaromír Hlaváč.

Roční rozpočet městské policie se pohybuje kolem 1,3 milionu korun. „Všechno se ale penězi měřit nedá. Strážníci například každé ráno nastupují k budově základní školy, kde dohlížejí na bezpečnost dětí. Rodiče tak nemusí mít starost, že se jejich dětem něco stane,“ dodává protivínský starosta.

V Písku byla městská policie založena rozhodnutím zastupitelstva v lednu 1992, v letošním roce se její rozpočet pohybuje kolem patnácti milionů korun.
Starosta Miroslav Sládek tvrdí, že je to částka, která se městu rozhodně vyplatí a existenci městské policie označil za velmi potřebnou.

„Nemyslím si, že hlavním posláním strážníků mělo být měření rychlosti. Ale udržení veřejného pořádku bez jejich přítomnosti v ulicích by těžko bylo možné. Za důležitou považuji preventivní činnost, která je v našem městě na velmi dobré úrovni,“ připomněl starosta Sládek.

Kritici městské policie tvrdí, že strážníkům na rozdíl od republikových policistů chybí potřebná kvalikace. Proti tomu se ohrazuje velitel písecké městské policie Jan Liška.

„Kritéria jsou velmi přísná, uchazeč musí mít fyzické předpoklady, prochází vyšetřením u policejního psychologa. Osvědčení strážníka uděluje komise ministerstva vnitra a každé tři roky se musí obnovovat. Strážníci absolvují školení ve vzdělávacím institutu policie, průběžně se seznamují s novými zákony a předpisy,“ vypočítává Jan Liška.

Problémem jsou, a zdaleka nejen v Písku, jazykové znalosti. I to by se do budoucna mělo změnit. Zastupitelstvo již pro letošní rok uvolnilo finanční prostředky na jazykové kurzy strážníků.