Jednání byl přítomen rovněž Zdeněk Korbel, majitel útulku, kam se psi z Písku a Strakonic doposud svážejí. Každé z obou měst ročně na tuto službu doplácelo 600 až 800 tisíc korun.

Na otázku Zdeňka Korbela, kolik bude ve Strakonicích stát jeden pes za den, odpověděl vedoucí odboru životního prostředí MÚ v Písku Miloslav Šatra: „ Nyní stojí 93 korun bez DPH, ve Strakonicích bude cena vyšší. Cena v jiných městech se pohybuje od 100 do 200 korun a mimo jiné se odvíjí od vložených investic a služeb, které útulek poskytuje.“

Útulek bude postaven v prostoru zahranictví U Blatenského mostu. Majetkový odbor MÚ ve Strakonicích již připravuje výběrové řízení na zhotovitele, které se má uskutečnit prostřednictvím elektronické aukce.

„Již několikrát jsme měli možnost se přesvědčit o tom, že tato forma významně snižuje nabízenou cenu. Poprvé se však bude jednat o menší zakázku,“ uvedl starosta Strakonic Pavel Vondrys.

Útulek má být dokončen ještě v letošním roce a bude stát kolem 5,5 milionu korun. O náklady se podělí obě města. Provozováním budou pověřeny Technické služby města Strakonice a každý partner bude mít k dispozici dvacet kotců. Kromě toho zde budou karanténní a příjmové kotce.

„Pes, který bude jeden den odchycen, zůstane před odvozem až do druhého dne v Písku. Majitel zatoulaného psa tak bude mít šanci si jej vyzvednout. Případné náklady na veterinární ošetření půjdou na účet města,“ vysvětlil Miloslav Šatra.

O tom, kdo bude psy do Strakonic odvážet, není ještě rozhodnuto. Buď to budou, tak jako dosud, strážníci městské policie, nebo městské služby.