„Program Pět P je zaměřen na pomoc sociálně znevýhodněným dětem. Letos pořádáme akci spojenou s pobytem, abychom dětem zprostředkovali zážitky, které jinak nemají možnost získat,“ uvedla koordinátorka programu Magdalena Pavlíčková.

Sociální a zdravotní komise rady doporučila poskytnout 20 tisíc Kč. „Arkáda dostává ročně z rozpočtu města 250 tisíc korun a navíc si město od ní kupuje služby,“ vysvětlila místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Za alespoň 70% požadované částky se přimlouval zastupitel Ondřej Veselý (ČSSD): „Jde o děti, jejichž rodiče nejsou schopni plnit své povinnosti.“ Návrh neprošel a Arkáda dostane 20 tisíc Kč.

„Akce se uskuteční, pobyt dofinancujeme z našeho rozpočtu, ale peníze zase budou chybět jinde,“ dodala Magdalena Pavlíčková.