V obřadní síni obecního úřadu obdrželi žáci vysvědčení a každému z nich popřál co nejvíce štěstí v dalším životě starosta František Valvoda. Ten každému také věnoval pamětní list a vlaječku obce s odznakem.