O vydání propagační publikace, kde se prezentuje všech 26 členských obcí, jsme již informovali. Nyní obce pokračují v instalaci informačních tabulí, na nichž turisté najdou mapu území regionu s přilehlými lokalitami a stručné informace o obcích, zajímavostech regionu a fotografie typických dominant.

„Každá obec má zatím jeden modifikovaný panel, ale v letošním roce už máme uzavřeny smlouvy na dalších devětadvacet panelů. Trochu odlišné tabule budou mít tři místní části Písku – Smrkovice, Semice a Nový Dvůr, které jsou ale také členy Severního Písecka,“ řekl poradce Svazku obcí severního Písecka František Vodička.

„Nyní pokračujeme také v dalším značení Sedláčkovy stezky od hájenky Doupata u Dědovic až ke hradu Zvíkov.

Novinkou je právě vydané DVD, které propaguje severní Písecko. Zatím bylo vydáno v malém počtu kusů, ale máme nabídku na vylisování dalších 1000 kusů, které bychom pak rádi distribuovali i v infocentrech,“ dodal Vodička.