Děti si mohly na několika stanovištích rozesetých po zahradě vyzkoušet své pohybové dovednosti, představivost, poznávací schopnosti atd., ale především se se svými rodiči a kamarády dobře bavily.

Klub Krteček akci pojal zároveň jako den otevřených dveří svých nově zrekonstruovaných prostor.