„Úroveň letošních maturantů byla nadprůměrná, bylo mnoho vyznamenání,“ sdělil včera ředitel Gymnázia Písek Petr Pícha. Celkem tu letos maturovalo 109 studentek a studentů, z nichž pouze tři se před komisi budou muset dostavit po prázdninách znovu.

„Poměrně dobře“ dopadly maturity podle ředitelky Heleny Šatrové také na písecké zdravotnické škole. Z 59 studentek a studentů denního studia pouze dvě dívky budou maturitu opakovat. Pokud jde o „dálkaře“, nedostavili se ze třiceti studentů čtyři z rodinných či zdravotních důvodů a čtyři musí zkoušku opakovat.

Na střední zemědělské škole letos byly dvě maturitní třídy. Obor ekologie a ochrana krajiny absolvovalo 30 studentů, tři ovšem půjdou tahat maturitní otázky v září znovu.

Z druhého zemědělského oboru (agropodnikání) nebyli tři studenti k maturitě připuštěni, ale všichni ostatní uspěli. „Tenhle obor letos velmi příjemně překvapil, na rozdíl od prvního oboru nebývá zvykem, že by se všichni maturanti dostatečně připravili,“ sdělila ředitelka Zdeňka Hůrská.

Ředitel Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Antonín Konfršt informoval, že pouze jeden z 59 budoucích lesníků letos nebyl k maturitě kvůli špatnému prospěchu připuštěn a tři budou muset zkoušku opakovat. „Měli jsme předsedy maturitních komisí z lesnických škol Hranice na Moravě a Trutnov. Oba hodnotili maturity jako velmi dobře organizačně připravené a odbornost studentů na standardní úrovni,“ řekl ředitel.


Nejhůře ze škol, které se nám včera podařilo kontaktovat, dopadli maturanti na Obchodní akademii v Písku, kterou letos mělo ukončit 96 studentů. Tři puštěni k maturitě nebyli, pět jich bude opakovat celou maturitu a deset jeden předmět. „Myslím, že přísnější než jiná léta jsme nebyli, spíš studenti víc ponechali vše náhodě. Týká se to ovšem hlavně jedné ze tří maturitních tříd, naopak ve 4.C měla skoro polovina maturantů vyznamenání,“ sdělil ředitel školy Zdeněk Šmelhaus.