Kuriozní je, že dvě z nich jsou ze stejné školy – ZŠ T. G. Masaryka. Tato škola (která nedávno získala mezinárodní titul Ekoškola) tak od příštího školního roku bude mít kvalifikovanou koordinátorku jak na prvním, tak na druhém stupni.

“Čeká nám ještě jedno soustředění na Kvildě a potom zkoušky. Teď finišujeme se závěrečnou písemnou prací, kterou musíme odevzdat,“ řekla Martina Smolová, učitelka z I. stupně.

Kromě nich se školení, které pořádá organizace Pavučina, zúčastňuje už jen Hana Krhutová, vyučující biologii na gymnáziu.

Z ostatních škol o tento školicí cyklus neprojevil zájem nikdo, přestože každá škola již dnes ze zákona musí mít učitele pověřeného koordinací ekologické výchovy.