Značný nárůst kamionové přepravy dělá starosti řadě obcí, přes které je veden jejich tranzit. Jedním z problematických úseků na Písecku je silnice II. třídy č. 139 vedoucí od Kbelnice přes Dobev a Malé Nepodřice do Písku.

V Malých Nepodřicích je silnice svedena na okraj vsi, ale v Dobevi to je klíčová páteřní komunikace, která prochází celou obcí od západu k východu. Do Písku pak silnice ústí ve čtvrti u Svatého Václava, tedy hustě obydlené zóny.

Nabízí se otázka, zda by dopravu na tomto úseku neodlehčilo nové dopravní značení omezující těžké kamiony.

„Sami nemůžeme úsek uzavřít, ani dát dopravní značení. Situace se řeší dva roky a není jednoznačná,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic v Písku Jaroslav Kozák.

„Vlastníkem silnice je Jihočeský kraj. Jednali jsme s odborem dopravy krajského úřadu a navrhovali opatření, které spočívá ve zvýraznění dopravního značení začátku uzavřené obce U Václava. Tento projekt má realizovat Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,“ uvedl vedoucí odboru dopravy MÚ v Písku Michal Kovařík.

Toto opatření ovšem neřeší celkovou dopravní situaci, především pak otázku tranzitu, který bude nadále možný.

„Je to silnice II. třídy, tedy komunikace, která je přímo určená pro tranzitní dopravu. Shoda při jednání na odboru dopravy krajského úřadu padla v tom, aby se omezila doprava vozidel nad 12 tun. Zákaz tam být ovšem nemůže, pouze doporučení,“ upřesnil Kovařík.

„Budeme se snažit dělat takové bariéry, aby se dopravci sice všude dostali, ale aby to pro ně bylo tak nevýhodné, že budou raději volit silnici přes Novou Hospodu. Křižovatka na Nové Hospodě by měla být zprůjezdněna na konci tohoto roku, pak lze aplikovat toto řešení,“ dodal Michal Kovařík.

„Nejen, že to je velká zátěž pro komunikaci, ale je to především rizikové pro občany. Křížky u silnice už ani nestačíme počítat. U domů opadává omítka i cihly. Aby mohli lidé vůbec projít, musíme dodělávat nové chodníky,“ líčí neradostnou situaci v Dobevi její starosta Vladimír Šareš.

Podle jeho slov při posledním měření spočítali, že za hodinu průměrně projede na 300 vozidel, z toho 70 nákladních aut nad 12 tun.

„Náš poslední požadavek na krajském úřadě byl, aby u Kbelnice nebylo značení do Písku směrem doprava, ale rovně na Novou Hospodu, stejně jako v Písku, kde by směr na Strakonice byl rovněž na Novou Hospodu a ne přes Dobev,“ dodal starosta.