V tomto týdnu je 27 budoucích německých řemeslníků hosty žáků oboru truhlář. Čeká je nabitý program spojený s návštěvou Českého Krumlova a Hluboké nad Vltavou.

Připravena je i soutěž ve znalostech o Písku, porovnání znalostí v rámci společně organizované výuky a pochopitelně prohlídka školy. Na snímku učni z Geislingenu při prohlídce počítačové učebny.