První takovou čističku už patnáct let provozují v Předoticích a podle slov starosty Jana Hacha jsou tu s její funkčností spokojeni.

Předotice a Podolí I. jsou zhruba stejně velké obce, takže lze předpokládat i stejné množství odpadní vody, které bude muset „kořenovka“ vyčistit. Velmi dobrou zkušenost udělali se stejnou čistírnou také v Olešné.

„S myšlenkou postavit tento druh čistírny vody přišel můj předchůdce Miroslav Syrovátka. Naše obec má totiž pro provoz velmi dobré podmínky s ohledem na přirozený spád katastru. Do čističky přivádíme odpadovou, ale i dešťovou vodu současnou jednotnou kanalizací. Napojením na Budovický potok pak zajišťujeme jednak dostatek vody pro čističku, která nesmí vyschnout a dále odtok již čisté vody do Vltavy, tedy konkrétně do přehrady,“ řekl současný starosta Vladislav Michal.

V současné době čeká obec povolení vodoprávního úřadu uvést čistírnu do zkušebního provozu. Ten bude trvat dva roky.

„Naší obec následně čeká zatrubnění kanalizace, ale to je už jiná kapitola. Zatím si slibujeme od čistírny vody minimální náklady, protože je zapotřebí jen asi dvakrát za rok rákosový porost posekat a jednou vybrat na vstupu usazené kaly. Čistička nespotřebuje žádnou energii, a pokud ještě upravíme její okolí, nijak nebude rušit vzhled okolní krajiny,“ dodal starosta Michal.

Od okamžiku, kdy bude zařízení v úředně potvrzeném chodu, je povinností obce nechat každý měsíc u výstupu vodu zkontrolovat odbornou laboratoří, zda její parametry odpovídají normě.