Žádost o přidělení malometrážního bytu v domech s pečovatelskou službou (DPS) mohou podat jen občané, kteří potřebují řešit svoji situaci změnou bydlení během několika měsíců, nejpozději do jednoho roku. Vyplývá to z novéhého statutu a pravidel pro přidělování bytů v DPS, který platí od 1. července.

„V evidenci je značná část občanů, kteří si podávají žádost o byt bez ohledu na to, zda ho v současné době potřebují. Rada města potom konkrétní byt přidělí, ale žadatel ho odmítá převzít hlavně proto, že je ještě soběstačný a nechce se stěhovat. Žádost v evidenci však ponechává pro případ, že by v budoucnu byt potřeboval,“ vysvětlila místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Dalším důvodem pro nová pravidla bylo to, že zhruba dvě třetiny z 360 bytů v DPS jsou obsazeny seniory, kteří nevyužívají žádnou ze sociálních služeb.
Novinkou v pravidlech je to, že žádosti se budou přijímat v termínu od 1. září do 15. listopadu na následující rok. Podle bodového hodnocení bude sestaven aktuální seznam.

„Rada pak přidělí uvolněné byty podle specifických potřeb žadatelů, například byty bez bariér, pro manželské dvojice a podobně. Pokud občan byt odmítne, bude jeho žádost považována za vyřízenou a vyřazena ze seznamu žadatelů,“ uvedla radní a předsedkyně sociální a zdravotní komise Miluše Štojdlová (KDU – ČSL).

Kdo podle nových pravidel může žádat o poskytnutí bytu v DPS? Senioři, zdravotně postižení nebo osamělí občané, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, jsou závislí na pomoci jiné osoby a potřebují pečovatelskou službu.

Zdravotní stav žadatele pro pořadník se bude hodnotit podle toho, jaký příspěvek na péči pobírá. Boduje se věk žadatele a místo trvalého pobytu, Písečtí mají přednost, lidé mimo kraj nemají žádný bod. Deset bodů dostane žadatel, který vrátí městský byt.